ISIC-PTSM

Legitymacja ISIC i PTSM w jednym dokumencie

ISIC-PTSM to legitymacja partnerska przygotowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych. Korzystasz ze zniżek łączącą korzyści z posiadania legitymacji studenckiej ISIC i legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
ISIC PTSM

Z ISIC-PTSM otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Kilka tysięcy punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzięki ISIC-PTSM oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych.

W wielu krajach posiadacze ISIC-PTSM otrzymują zniżki na towary lub usługi, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ wiele instytucji traktuje legitymację ISIC-PTSM jak lokalną legitymację studencką. ISIC-PTSM to także ubezpieczenie kosztów leczenia - 250 000 zł w czasie każdej podróży zagranicznej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków - 25 000 zł w Polsce i poza granicami naszego kraju. Ubezpieczenie od 1 września 2006 roku gwarantuje Compensa S.A. Ubezpieczenie nie obowiązuje na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii. Za dodatkową opłatą można nabyć ubezpieczenie w zakresie:

ISIC-PTSM przysługuje studentom studiów stacjonarnych i podyplomowych uczelni państwowych i prywatnych bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest także uczniom szkół średnich i gimnazjów powyżej 12 roku życia.

ISIC-PTSM poświadcza przynależność do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - 25% tańsze noclewgi w 78 krajach (Hosteling International).

Legitymacja ISIC-PTSM jest ważna 12 miesięcy od momentu wystawienia