Karty Planeta Młodych on-line

Program Partnerski
Planeta Młodych sprzedaż internetowa

Okres obowiązywania karty, suma ubezpieczenia

Wybrano kartę: Karta Planeta Młodych Travel Sport Vip TSDV

Suma ubezpieczenia

Okres ważności karty od daty: 2019-01-19

  • w dniu zakupu Karty Planeta Młodych przebywam na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • zostałem poinformowany, iż ochroną ubezpieczeniową są objęte tylko te podróże, które rozpoczną się i zakończą w datach ważności Karty określonych w Certyfikacie potwierdzającym ubezpieczenie