Ubezpieczenie SKI I SPORT

Ubezpieczenie SKI I SPORT oferowane jest w następujących pakietach:

pakiecie podróży krajowej:
pakiecie podróży zagranicznej:
 

Zakres ubezpieczenia w pakiecie SKI POLSKA obejmuje:

 
Zakres ubezpieczenia w pakiecie  SPORT POLSKA obejmuje:  
Zakres ubezpieczenia w pakiecie SKI ŚWIAT obejmuje:  
Zakres ubezpieczenia w pakiecie SPORT ŚWIAT obejmuje:

Sumy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia Pakiet SKI Pakiet SPORT
POLSKA ŚWIAT POLSKA ŚWIAT
1. Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego/ sprzętu sportowego 900 EUR 900 EUR 1.100 EUR 1.100 EUR
2. Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu narciarskiego/ sprzętu sportowego Zawarta w SU sprzętu narciarskiego lub sportowego i nie większa niż 200 EUR Zawarta w SU sprzętu narciarskiego lub sportowego i nie większa niż 200 EUR
3. Ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego
300 EUR
300 EUR
4. Ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego (limit odpowiedzialności: 84 EUR)
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR
  1. za szkody osobowe
50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR
  1. za szkody rzeczowe
2.400 EUR 3.000 EUR 2.400 EUR 3.000 EUR

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?