Karty Planeta Młodych on-line

Karty Planeta Mlodych

2. Okres obowiązywania karty, suma ubezpieczenia

Wybrano kartę: Karta Planeta Młodych bez Ubezpieczenia BU

Jestem zainteresowany ochroną ubezpieczenia Karta Planeta Młodych w wariancie:

Suma ubezpieczenia

Okres ważności karty od daty:

Wybierz datę
Czy osoba, którą chcesz ubezpieczyć znajduje się w tym momencie w Polsce lub w kraju stałego zamieszkania?