Karty Planeta Młodych on-line

Karty Planeta Mlodych

2. Okres obowiązywania karty, suma ubezpieczenia

Wybrano kartę: Karta Planeta Młodych Travel Plus TA Plus

Suma ubezpieczenia

Okres ważności karty od daty:

Wybierz datę
  • posiadam obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub jestem obcokrajowcem zamieszkującym terytorium RP
  • zostałem poinformowany, że w ramach Karty Planeta Młodych, ochrona dla jednej podróży zagranicznej trwa nie dłuższy niż 180 dni