Ubezpieczenia APRIL

« Wybierz ofertę

Grand Voyager

Grand Voyager

Rodzaj ubezpieczeniaUbezpieczenie w wariancie Basic zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 40 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 5 000 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 150 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 50 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Standard zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 75 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 250 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 100 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 5 000 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Super zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu 100 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 400 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 150 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 6 500 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Basic zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 40 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 5 000 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 150 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 50 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Standard zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 75 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 250 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 100 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 5 000 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Super zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu 100 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 400 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 150 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 6 500 EUR