ITIC

Międzynarodowa legitymacja nauczycielska

 

ITIC (International Teacher Identity Card) to międzynarodowy dokument potwierdzający przynależność do grona nauczycieli i wykładowców. Jej użytkownicy mają możliwość korzystania ze zniżek na świecie oraz mają zagwarantowane ubezpieczenie.
ITIC

ITIC jest dla Ciebie, jeśli jesteś nauczycielem lub wykładowcą, który chce wykorzystać swoje umiejętności za granicą lub fascynuje Cię odkrywanie i zwiedzanie świata. 

Międzynarodowa karta nauczycielska ITIC została wprowadzona w 1984 roku, umożliwiając nauczycielom posługiwanie się jednolitym, obowiązującym na całym świecie dokumentem potwierdzającym ich status. ITIC objęty patronatem UNESCO ma uczynić podróże nauczycieli łatwiejszymi, a przede wszystkim tańszymi. Dzięki tej karcie masz dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w Polsce i na świecie. 

Dodatkowo dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Kupując kartę ITIC masz zapewnioną ochron ubezpieczeniową. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia podczas każdego wyjazdu za granicą oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w Polsce i zagranicą lub następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski.

Jeśli chcesz wyrobić ITIC potrzebujesz zaświadczenie z miejsca pracy, potwierdzające że jesteś nauczycielem lub wykładowcą oraz jedno zdjęcie (format jak do dokumentów). Kartę możesz wyrobić w jednym z biur turystycznych na terenie kraju (na miejscu wypełniszwniosek o wystawienie karty) lub możesz ją również zamówić poprzez sieć internet.

Karta ITIC jest ważna do 16 miesięcy od momentu wystawienia (legitymacje ważne są edycjami wrzesień  - grudzień np. 01/09/2016 - 31/12/2017)