Ubezpieczenia APRIL

Program Partnerski
Orbita Olecko
« Wybierz ofertę

TWOJA KARTA PODRÓŻE BUSINESS

Grand Voyager

Rodzaj ubezpieczenia


Ubezpieczenie dla wszystkich wieku 1 - 75 lat <br /> Ważne przez 365 dni (jednorazowo maksymalny czas pobytu za granicą wynosi 92 dni)<br /> Chroni Cię podczas wyjazdów do pracy, podróży służbowych, ale także podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, i inne. Działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy – umysłowej i fizycznej (w tym również niebezpiecznej pracy fizycznej) <br />Obejmuje leczenie Następstw Chorób Przewlekłych do sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia (500 000 PLN)<br /> Zawiera Ubezpieczenie Bagażu, w tym sprzętu elektronicznego. <br /> Gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia: <br /> Pokrywa: Organizację wizyt lekarskich, badań, hospitalizacji, transportów medycznych oraz transport zwłok. <br /> Zwrot kosztów zakupionych leków. <br /> Zwrot kosztów połączeń telefonicznych z Centrum Pomocy. <br /> Usługi medyczne rozliczane bez angażowania Twoich środków finansowych. <br />*CP do sumy ubezpieczenia KL (500 000 PLN)

Grand Voyager

Grand Voyager

Rodzaj ubezpieczeniaUbezpieczenie w wariancie Basic zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 40 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 5 000 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 150 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 50 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Standard zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 75 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 250 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 100 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 5 000 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Super zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu 100 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 400 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 150 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 6 500 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Basic zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 40 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 5 000 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 150 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 50 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Standard zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu KL 75 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 250 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 100 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 5 000 EUR
Ubezpieczenie w wariancie Super zwiera: - Ubezpieczenie kosztów interwencji i transportu 100 000 EUR - Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 12 500 EUR - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 50 000 EUR - Ubezpieczenie Bagażu 400 EUR - Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia Bagażu podróżnego 150 EUR - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków 6 500 EUR