Ubezpieczenie Go Safe


Ubezpieczenie Go Safe jest adresowane do Cudzoziemców podróżujących po Polsce oraz innych krajach świata oraz Polaków na stałe mieszkających poza granicami kraju, obejmujące pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, kompleksową pomoc w podróży, wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci.

Ubezpieczenie Go Safe można rozszerzyć o: