Ubezpieczenie NNW POLSKA

W ramach Ubezpieczenia NNW POLSKA oferowane są trzy warianty ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:

Zakres ubezpieczenia w wariancie STANDARD PLUS obejmuje:

Zakres ubezpieczenia w wariancie VIP obejmuje:

Odpowiedzialność Towarzystwa może być rozszerzona o następujące ryzyka:

  1. ubezpieczenie bagażu podróżnego,
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Sumy ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA
WARIANT STANDARD WARIANT STANDARD PLUS WARIANT VIP
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 5.000 PLN
lub 
10.000 PLN
lub
            20.000 PLN
10.000 PLN
lub
20.000 PLN
lub
30.000 PLN
20.000 PLN
lub
30.000 PLN
lub
50.000 PLN
Uszczerbek na zdrowiu 5.000 PLN
lub
           10. 000 PLN
lub
            20.000 PLN
10.000 PLN
lub
20.000 PLN
lub
30.000 PLN
20.000 PLN
lub
30.000 PLN
Lub  
50.000 PLN
Śmierć Ubezpieczonego 60% 60% 60%
2. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań 3.000 EUR 3.000 EUR
3. Ubezpieczenie kosztów pierwszej pomocy medycznej 1.000 PLN
4. Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji na terenie RP 300 PLN
Ryzyka dodatkowe dla wariantu STANDARD, STANDARD PLUS, VIP
1. Ubezpieczenie bagażu podróżnego 500 - 2.000 PLN
Ryzyka dodatkowe dla wariantu STANDARD PLUS, VIP
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 25.000 PLN 50.000 PLN
Szkody w mieniu 20% sumy gwarancyjnej 20% sumy gwarancyjnej
Szkody na osobie 100% sumy gwarancyjnej 100% sumy gwarancyjnej
 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?