Pakietowe ubezpieczenie sportowe SPORT & FUN


Ubezpieczenie SPORT & FUN to ubezpieczenie pakietowe przeznaczone dla osób łączących podróżowanie z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Głównymi odbiorcami ubezpieczenia w sezonie zimowym będą narciarze i snowboardziści, a latem osoby uprawiające sporty takie jak np. windsurfing czy też nurkujące. Do tej pory Klient chcący mieć pełną ochronę np. na nartach, kupował osobno dwa produkty: TRAVEL WORLD + SKI I SPORT, natomiast po wprowadzeniu SPORT & FUN będzie miał pełną ochronę w ramach jednego produktu.

Ubezpieczenie SPORT & FUN występuje w wariancie Active Fun i Max Fun. Do każdego z wariantów będzie można dokupić opcje: artroskopii i rehabilitacji, Komfortową Kieszeń, ub. mieszk. lub domu na czas podr. zagr, ub. psów lub kotów podczas podróży zagr., ub. car assistance oraz ub. family assistance.


Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Active Fun, Max Fun.

Ubezpieczenie SPORT&FUN można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:

Ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ” obejmujące ubezpieczenie telefonu komórkowego, kluczy, dokumentów, portfela od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas podróży zagranicznej;

Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej obejmujące ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z wyposażeniem od kradzieży z włamaniem, dewastacji, rabunku, zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, uderzenia pioruna oraz zniszczeń powstałych w trakcie akcji ratowniczej;

Ubezpieczenie ARTROSKOPII obejmujące zabiegi diagnostyczne lub lecznicze stawów;

Ubezpieczenie REHABILITACJI obejmujące organizację i pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacji oraz organizację i pokrycie kosztów zakupu bądź wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;

Ubezpieczenia psów lub kotów podczas podróży zagranicznej obejmujące:

·         całodobowy dyżur Centrum Pomocy

·         informacje o warunkach podróży z psem lub kotem

·         informacje o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty psa lub kota

·         organizację opieki dla psa lub kota podczas podróży

 

Ubezpieczenie CAR ASSISTANCE obejmujące:

·         usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia

·         organizację i pokrycie kosztów holowanie pojazdu do 500 EUR

·         organizację i pokrycie kosztów parkingu do 150 EUR

·         organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego do 3 dni

·         organizację dostarczenia części zamiennych

·         organizację i pokrycie kosztów złomowania pojazdu

·         organizację dowozu paliwa

·         organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu,

·         organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu / kontynuacji podróży

·         organizację i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu

·         pomoc administracyjną

·         tłumaczenia telefoniczne

·         pomoc w organizacji prawnika

·         pomoc w organizacji tłumacza

·         pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowej

·         asystent podróżny 24h

·         przekazywanie wiadomości

·         informacje o warsztatach

·         informacje o możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego

·         informacje o pomocy drogowej

·         informacje o komunikacji publicznej

·         informacje o noclegach


Ubezpieczenie FAMILY ASSISTANCE obejmujące:

·         organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza

·         organizację i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki

·         organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego

·         organizację i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

·         organizację i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji

·         organizację i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi

·         interwencja specjalisty, np. elektryka, hydraulika, szklarza w razie wystąpienia zdarzenia losowego

·         interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD lub RTV,

·         informacja o sieci usługodawców