Karty Planeta Młodych on-line

Karty Planeta Mlodych

1. Wybór karty turystycznej

  1. Wybierz kartę, którą chcesz otrzymać
  2. Wypełnij formularz dane osobowe
  3. Kartę wyślemy Pocztą
  4. Twoje dane na karcie zostaną wydrukowane.
  5. Koszty serwisu on-line to 0 zł za kartę
  6. Przed zakupem zapoznaj się z regulaminem serwisu internetowego
Karta Planeta Młodych bez Ubezpieczenia BU
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych bez Ubezpieczenia BU

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
+ ważna przez 365 dni + dla osób w wieku od 4 do 31 lat, + zniżki w wybranych punktach na terytorium całej Polski
27 zł
Karta Planeta Młodych Plus bez Ubezpieczenia BU Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Plus bez Ubezpieczenia BU Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
+ ważna przez 365 dni + dla osób w wieku od 31 do 59 lat, + zniżki w wybranych punktach na terytorium całej Polski
27 zł
Karta Planeta Młodych Travel TA
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel TA

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 4 do 31 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
260 zł
Karta Planeta Młodych Travel TD
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel TD

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 4 do 31 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
320 zł
Karta Planeta Młodych Travel Plus TA Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Plus TA Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
460 zł
Karta Planeta Młodych Travel Plus TD Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Plus TD Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
580 zł
Karta Planeta Młodych Travel Sport Plus TSA Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Sport Plus TSA Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady.Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
630 zł
Karta Planeta Młodych Travel Sport Plus TSD Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Sport Plus TSD Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
900 zł
Karta Planeta Młodych Travel Sport TSA
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Sport TSA

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 4 do 31 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
470 zł
Karta Planeta Młodych Travel Sport TSD
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Sport TSD

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 4 do 31 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków(20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
500 zł
Karta Planeta Młodych Travel Sport VIP Plus TSDV Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Sport VIP Plus TSDV Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
1800 zł
Karta Planeta Młodych Travel Sport Vip TSDV
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Sport Vip TSDV

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 4 do 31 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków(20 000P LN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
1400 zł
Karta Planeta Młodych Travel Vip TDV
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel Vip TDV

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 4 do 31 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
1100 zł
Karta Planeta Młodych Travel VIP Plus TDV Plus
Karta ważna przez 12 miesięcy

Karta Planeta Młodych Travel VIP Plus TDV Plus

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 31 do 59 lat. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
1300 zł
Family Travel A (2+1)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel A (2+1)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
630 zł
Family Travel D (2+1)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel D (2+1)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
690 zł
Family Travel Sport A (2+1)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Sport A (2+1)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
790 zł
Family Travel Sport D (2+1)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Sport D (2+1)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
900 zł
Family Travel VIP D (2+1)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel VIP D (2+1)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
2200 zł
Family Travel Sport VIP D (2+1)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Sport VIP D (2+1)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
2300 zł
Family Travel Max A (2+2)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Max A (2+2)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dwójki dzieci które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
880 zł
Family Travel Max D (2+2)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Max D (2+2)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dwójki dzieci które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
980 zł
Family Travel Sport Max A (2+2)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Sport Max A (2+2)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dwójki dzieci które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (7 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
1050 zł
Family Travel Sport Max D (2+2)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Sport Max D (2+2)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dwójki dzieci które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu oraz USA i Kanady. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
1250 zł
Family Travel VIP Max D (2+2)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel VIP Max D (2+2)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dwójki dzieci które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni.
3100 zł
Family Travel Sport VIP Max D (2+2)
Karta ważna przez 12 miesięcy

Family Travel Sport VIP Max D (2+2)

Karta ważna przez 12 miesięcy
?
Karta przeznaczona dla rodziny, składającej się z dwójki dzieci które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz dwojga rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku życia. Karta posiada ubezpieczenie w podróży za granicą w zakresie Kosztów Leczenia (60 000 EUR), Odpowiedniości Cywilnej (30 000 EUR) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20 000 PLN). Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, z wyłączeniem Polski, kraju stałego pobytu. Karta obejmuje ryzyko m. in.: w trakcie amatorskiego uprawiania sportu w tym narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu oraz wyczynowego uprawiania sportu i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Karta zawiera koszty poszukiwań i ratownictwa przez wyspecjalizowane służby do wysokości 60 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia powstałe w trakcie wykonywania pracy umysłowej. Ubezpieczanie obejmuje dowolną liczbę podróży. Jedna podróż nie może przekraczać 180 dni
3350 zł