Karty Planeta Młodych on-line

Karty Planeta Mlodych

2. Okres obowiązywania karty, suma ubezpieczenia

Wybrano kartę: Family Travel Sport VIP D (2+1)

Suma ubezpieczenia

Okres ważności karty od daty:

Wybierz datę

Ubezpieczenia dodatkowe:  • posiadam obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub jestem obcokrajowcem zamieszkującym terytorium RP
  • zostałem poinformowany, że w ramach Karty Planeta Młodych, ochrona dla jednej podróży zagranicznej trwa nie dłuższy niż 180 dni
  • osoby objęte ochroną w ramach Karty Planeta Młodych Family stanowią rodzinę; za rodzinę uważa się dwie osoby dorosłe (rodziców lub opiekunów) oraz dzieci