Voyager Ubezpieczenia
Agent Ubezpieczeniowy Voyager.com Sp. z o.o.
Nr wpisu do RAU: 11239999/A

Ubezpieczenia Podróżne online Signal Iduna

Linki do ubezpieczeń dla programu partnerskiego

Grupowanie tematyczne

Sprzęt narciarski

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego obejmujące również OC
 • OC sportowe (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=771&Id=ORBITRAVKK ?OC sportoweUbezpieczenie dla osób podróżujących w Polsce i za granicę prowadzących aktywne życie lub uprawiających sporty amatorsko lub wyczynowo, obejmuje: ubezpieczenie sprzętu sportowego (SR) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Proponujemy pakiety: SKI Polska i Świat oraz SPORT Polska i Świat. Pakiety ŚWIAT obejmują: , Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu narciarskiego/ sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego (limit odpowiedzialności: 84 EUR), Ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego.
  Posiadaczom ubezpieczenia TRAVEL WORLD lub NNW Polska oferujemy atrakcyjne zniżki.
 • SPORT&FUN Długoterminowe (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=956&Id=ORBITRAVKK ?SPORT&FUN DługoterminoweUbezpieczenie Sport & FUN jest przeznaczone dla: osób łączących pasję podróżowania z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka za granicą.

  Zabezpieczy klienta i jego sprzęt na wypadek, gdy podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, snowboard) ulegniesz wypadkowi.
  Działa w sytuacji, gdy: nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni lub uniemożliwi klientowi podróżowanie lub uprawianie hobby sportowego.

  Co od nas otrzymujesz:

  * Ochronę podczas aktywności sportowych, m.in. narciarstwa, snowboardu;
  * Pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
  * Kompleksową pomoc w podróży;
  * Wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku;
  * Ochronę cennych rzeczy: bagażu, sprzętu sportowego;
  * Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego w razie braku możliwości wykorzystania go wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; • Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.
 • SPORT&FUN kompleksowe ubezpieczenie sportów. (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=893&Id=ORBITRAVKK ?SPORT&FUN kompleksowe ubezpieczenie sportów.Ubezpieczenie Sport & FUN jest przeznaczone dla: osób łączących pasję podróżowania z uprawianiem sportów wysokiego ryzykazarówno za granicą.

  Zabezpieczy klienta i jego sprzęt na wypadek, gdy podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, snowboard) ulegniesz wypadkowi.
  Działa w sytuacji, gdy: nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni lub uniemożliwi klientowi podróżowanie lub uprawianie hobby sportowego.

  Co od nas otrzymujesz:

  * Ochronę podczas aktywności sportowych, m.in. narciarstwa, snowboardu;
  * Pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
  * Kompleksową pomoc w podróży;
  * Wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku;
  * Ochronę cennych rzeczy: bagażu, sprzętu sportowego;
  * Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego w razie braku możliwości wykorzystania go wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; • Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.

Cudzoziemcy

Ubezpieczenia dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa, a przebywających na terene RP
 • Go Safe ubezpieczenie Cudzoziemców (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=965&Id=ORBITRAVKK ?Go Safe ubezpieczenie CudzoziemcówUbezpieczenie Go Safe jest adresowane do Cudzoziemców podróżujących po Polsce oraz innych krajach świata oraz Polaków na stałe mieszkających poza granicami kraju, obejmujące pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, kompleksową pomoc w podróży, wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci.

Travel

Ubezpieczeniea turystyczne zagraniczne
 • Travel World (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=770&Id=ORBITRAVKK ?Travel WorldUbezpieczenie TRAVEL WORLD zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie choroby lub wypadku podczas podróży zagranicznej, kompleksową pomoc w podróży, wypłatę świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, ochronę w razie utraty lub uszkodzenia bagażu oraz ochronę na wypadek wyrządzenia nieumyślnych szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie zapewnia ochronę ochronę w zakresie chorób przewlekłych bez dopłat.
 • Travel World Długoterminowe (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=835&Id=ORBITRAVKK ?Travel World DługoterminoweDla podróżujących na dłużej proponujemy ubezpieczenia długoterminowe do 90, 180 lub 365 dni w bardzo atrakcyjnych cenach! Ubezpieczenie obejmuje dowolną liczbę podróży w okresie ubezpieczenia długoterminowego, z zastrzeżeniem, iż jednorazowa podróż nie może przekroczyć 45 dni.

  Jeśli będziesz nurkować z aparatem powietrznym, dodaj zwyżkę - (SR) - UPRAWIANIE SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA, a pokryjemy m.in. koszty komory dekompresyjnej.
 • Travel World The Best (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=823&Id=ORBITRAVKK ?Travel World The BestUbezpieczenie dla osób podróżujących za granicę, w celach: turystycznych, prywatnych a wymagających szerokiego zakresu ubezpieczenia. W cenie pakietu znajdują się: Koszty leczenia (KL), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), bagaż podróżny (BP), odpowiedzialność cywilna (OC). Ubezpieczenie zapewnia dodatkowo ochronę w przypadku następstw chorób przewlekłych oraz podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej i sportów wysokiego ryzyka.


  Jeśli w podróż wybierasz się autem - kup dodatkowe ubezpieczenie Car Assistance, zapewniające m.in. pokrycie kosztów: naprawy pojazdu w miejscu unieruchomienia, wynajmu pojazdu zastępczego, holowania do warsztatu.

NNW RP

Ubezpieczenia turystyczne na terenie RP
 • NNW 10.000 (Europejskie) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=8&t=928&Id=ORBITRAVKK ?NNW 10.000
 • NNW 20.000 (Europejskie) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=8&t=929&Id=ORBITRAVKK ?NNW 20.000
 • NNW 5.000 (Europejskie) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=8&t=927&Id=ORBITRAVKK ?NNW 5.000
 • NNW Polska (Europa) - https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=9&t=774&Id=ORBITRAVKK ?NNW PolskaOferujemy trzy pakiety: STANDARD, STANDARD PLUS oraz VIP zapewniają kompleksową ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) klientów indywidualnych i grup podróżujących na terytorium Polski oraz w strefie przygranicznej krajów sąsiadujących z Polską. W pakiecie STANDARD PLUS zapewniamy również: Koszty ratownictwa i poszukiwań (KR) a pakiet VIP: ubezpieczenia kosztów ratownictwa i poszukiwań (KR), ubezpieczenie kosztów pierwszej pomocy medycznej (KPPM), ubezpieczenie kosztów rehabilitacji na terenie RP (KPR). Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka: ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) i Odpowiedzialności cywilnej (OC). Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka, sportów wyczynowych i ekstremalnych.
  Proponujemy atrakcyjne zniżki dla młodzieży i studentów do 24 roku życia oraz dla rodzin z dziećmi (maksymalnie dwoje dorosłych i troje dzieci) w wieku do 18 lat.

Anulacje biletów

Anulacje biletów i noclegów

ISIC

ISIC
O nas | Regulamin serwisu | Dostępne formy płatności | Kontakt
Polityka prywatności | Serwis techniczny i zgłaszanie błędów: polisa@voyager.pl
Powered by Voyager.com Sp. z o.o.