Karty Planeta Młodych on-line

Karty Planeta Mlodych

2. Okres obowiązywania karty, suma ubezpieczenia

Wybrano kartę: Karta Planeta Młodych Travel Sport Plus TSD Plus

Jestem zainteresowany ochroną ubezpieczenia Karta Planeta Młodych w wariancie:

Suma ubezpieczenia

Okres ważności karty od daty:

Wybierz datę
Czy osoba, którą chcesz ubezpieczyć znajduje się w tym momencie w Polsce lub w kraju stałego zamieszkania?

  • zostałem poinformowany, że w ramach Karty Planeta Młodych, ochrona dla jednej podróży zagranicznej trwa nie dłuższy niż 180 dni
  • produkt spełnia moje oczekiwania i wyrażam chęć zawarcia umowy
  • wyrażam zgodę na przesłanie na wskazany przeze mnie adres email dokumentów dotyczących umowy ubezpieczenia przed jak i po jej zawarciu