W ramach Ubezpieczenia ROWERZYSTY  oferowane są trzy warianty ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia w wariancie STANDARD obejmuje:

Zakres ubezpieczenia w wariancie STANDARD PLUS obejmuje:Sumy ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA

WARIANT STANDARD

WARIANT STANDARD PLUS

1.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

10.000 PLN

20.000 PLN

 

Uszczerbek na zdrowiu (NWU)

10.000 PLN

20.000 PLN

 

Śmierć Ubezpieczonego (NWS)

6.000 PLN

6.000 PLN

2.

Koszty ratownictwa i poszukiwań (KR)

3.000 PLN

5.000 PLN

3.

Koszty rehabilitacji na terenie RP (KPR)

nie dotyczy

300 PLN

4.

Odpowiedzialność cywilna (OC)

15.000 PLN

25.000 PLN

 

Szkody w mieniu

3.000 PLN

5.000 PLN

 

Szkody na osobie

15.000 PLN

25.000 PLN

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?